Bemutatás

teologiaA tudományok iránt érdeklődő ember a TEOLÓGIA említésekor egy izolált, a mindennapi élet gyakorlatától távol eső, elméleti tudományágra gondol. Tanszékünk munkaközössége ennek a téves felfogásnak az ellenkezőjét igyekszik igazolni az egyetemen kifejtett munkájával. Nincs az embernek olyan kérdése, az emberi életnek olyan helyzete, amelyre a Szentírásban önmagát kijelentő Istennek ne lenne válasza, eligazítása. Tanszékünk sokoldalú tevékenységet fejt ki. Egyházunk és kisebbségben élő népközösségünk igényeinek megfelelő szakembereket képez.

A képzésen túl a tanszék számtalan olyan tevékenység kezdeményezője, amely a közösség építésében, erősítésében kap szerepet. Pódiumbeszélgetések, csendesnapok, szines és változatos ifjusági programok szervezésével teremti meg - az interdiszciplinaritás elvét érvényesítve - azokat az alkalmakat, amelyek tartalmassá és gazdaggá teszik az egyetemi éveket. Tanszékünk az Egyetemen belül együttműködik a többi tanszékkel mind az oktató-nevelői tevékenység, mind a tudományos kutatás terén. Élő kapcsolatot tart fenn határon belül és túl a testvérintézményekkel a tudományos munka terén, így teremtve meg az elszakítottság ellenére is az együttműködés, együtt gondolkodás nemzeti és keresztyén egységét.

A tanszék története

A tanszék történetének megismeréséhez vissza kell mennünk a „kezdetekhez”.

1990. május 19-én a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa 39/1990. számú határozatában kimondja a Sulyok István Református Főiskola megalakulását. A Vallásügyi Államtitkárság 1991. februárjában engedélyezi a Sulyok István Református Főiskola működését. A 4805/1991. számú átirat szerint Főiskolánk, mint a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Nagyváradra kihelyezett Református Teológiai Kara kezdhette meg az oktató-nevelő tevékenységet.

A vallástanárok képzése 1990. október 1-jén kezdődött el, 238 hallgatóval.

1994/1995-ben az Országos Akkreditációs Tanács ideiglenes működési engedélyt ad a Vallástanár-Német nyelv és irodalom szakkal együtt a Vallástanár-Szociális munka szaknak.

1995. novemberében a Főiskola Vezetőtanácsa elhatározza az intézmény leválását a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetről. Az önálló felsőoktatási Intézmény neve később Partiumi Keresztény Egyetem lesz.

Egyetemünket 2004. júniusában akkreditálja az Országos Akkreditációs Tanács.

2008. szeptember 30-án Románia Parlamentje törvényben mondja ki az Egyetem, az erdélyi magyarság első, államilag elismert, önálló magyar felsőoktatási intézmény (ezen belül két másik szak mellett, a Református didaktikai teológia) végleges akkreditációját.

Jelenleg a Bölcsészettudományi Kar egyik tanszéke vagyunk.

Képzésünk profilja: (modulokkal rendelkezve) református didaktikai teológia, bolognai rendszer szerint.

Ökumenikus jellegünknél fogva történelmi egyházaink bármelyikéből hívjuk és várjuk a jelentkezőket.


Tanszékvezető: Dr. theol. Pálfi József PhD

Tanszékvezető-helyettes: -

Titkár: Csíki Éva

Elérhetőség: 0259 418 252/112-es mellék